Os bens das empresas estatais na obra de Maria Sylvia Zanella Di Pietro